Tietosuojaseloste/Maheka Design

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Maheka Design
Y-tunnus: 2122722-0
Osoite: Laarulankärjentie 2, 36570 Kaivanto
Puhelin: 045 128 9323
Verkkosivu: www.maheka.fi
Yhteyshenkilö: Marja Köppä, puhelin: 045 128 9323

Rekisterin nimi

Maheka Design -asiakasrekisteri

Perusteet henkilötietojen käsittelylle ja rekisterin pidolle:

Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai yhteyttä ottavien henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraavasti:

 • asiakassuhteen kehittäminen ja hoito
 • tuotteiden tarjoaminen ja toimitus
 • rekisterinpitäjän tuotteiden myynti ja markkinointi
 • rekisterinpitäjän toiminnan kehittäminen
 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

Henkilötietojen käsittely perustuu voimassaolevaan henkilötietolainsäädäntöön seuraavasti:

 • sopimussuhteeseen Maheka Designin ja rekisteröidyn välillä mm. silloin, kun rekisteröity on tehnyt sopimuksen Maheka Designin kanssa
 • rekisteröidyn suostumukseen mm. silloin, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin
 • Maheka Designin oikeutettuun etuun Maheka Designin ja rekisteröidyn välillä olevaan yhteyteen mm. silloin, kun Maheka Design käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa markkinointiin tai mainontaan, taikka käsittelee tietoja Maheka Designin sisällä
 • Maheka Designin lakisääteiseen velvoitteeseen mm. silloin, kun Maheka Design säilyttää asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen mahdollisuuksien mukaan.

Rekisterin sisältö

Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta asiakkailta kerätään ja talletetaan yllä olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • yritys vai yksityishenkilö
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten
 • ikä
 • laskutusosoitetiedot
 • eräpäivä
 • laskutustapa
 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun tai tuotteen toimituksen toteuttamiseksi
 • asiakkaan markkinointilupa ja -kielto
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
 • lainsäädännön mukaiset etämyynnin ja suoramarkkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän kanta-asiakasjärjestelmiin sekä etujen saamiseksi tarvittavat tiedot
 • palvelussa suoritetut toimet, kuten vierailut sivustolla, tehdyt ostokset taikka tuotehaun suorittaminen
 • sivustolla vierailun ajankohta, kesto ja toistuminen
 • selaimen tyyppi ja laitteen käyttöjärjestelmä
 • laitteen tyyppi, kuten tietokone tai mobiililaite
 • IP-osoite
 • yksilöllinen tunniste, kuten eväste tai muu vastaava tunnistautumisen mahdollistava tekniikka
 • vuorovaikutus viestinnän kanssa, esimerkiksi onko asiakas avannut hänelle lähetetyn sähköpostin

Muut asiakkaalta saadut tiedot

Sivuston käytöstä havaitut ja pääteltävät tiedot

 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Google Analyticsin avulla palvelun havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan päätellä esimerkiksi asiakkaan mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai asettaa asiakas tiettyyn kohderyhmään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, yhteydenottojen ja muiden kontaktien yhteydessä sähköisesti tai puhelimitse. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan vain niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

Kaikki asiakkaiden kontaktit (sähköiset ja puhelimitse tehdyt) Maheka Designiin voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään tapahtumien ja sopimusten todennuksessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja muiden vastaavien tapojen avulla, joka kuvataan tarkemmin “Yksityisyyden suoja ja evästeet” lausekkeessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Maheka Designin asiakasrekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja salasanoin. Tietoihin on käyttöoikeus ja pääsy vain Maheka Designin palveluksessa olevilla henkilöillä. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Maheka Designin käytössä olevissa lukituissa toimitiloissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietolainsäädännön mukaisesti oikeus:

 • tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista tai täydentämistä taikka vanhentuneen tiedon poistamista. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
 • kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai etämyyntiin ottamalla kirjallisesti tai puhelimitse yhteyttä asiakaspalveluun taikka painamalla sähköisen markkinointiviestin lopussa olevaa linkkiä
 • estää tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista taikka nollata sovelluksen tunnisteen mobiililaitteen asetuksista “Yksityisyyden suoja ja evästeet” lausekkeessa mainituin tavoin
 • tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön vastaisesi.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi:
Maheka Design/Marja Köppä
Osoite: Laarulankärjentie 2, 36570 Kaivanto
Asiakaspalvelu puh. 045 128 9323
Sähköposti: mahekadesign@gmail.com

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi